Project Management Implementatie AVG

Wat?

DataProtection.Support helpt de organisatie om te komen tot een afdoende set met organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. Als basis hiervoor wordt vanuit een risico-inventarisatie een volgorde bepaald met als doel een stappenplan te maken om te voldoen aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom?

Sinds mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal voor een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking enkele ingrijpende veranderingen meebrengen. Een belangrijke verandering is dat de Verordening ervan uitgaat dat een verantwoordelijke maar ook de bewerker continu weet moet hebben van en grip moet hebben op, de verwerkingen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Men moet dit kunnen aantonen door documentatie.

De Verordening benoemt veel meer dan nu veelal in procedures, mechanismen en maatregelen is geregeld. Privacy Management Support  is een hulpmiddel om te komen tot een compleet Privacy (of Informatie) Security Management Systeem (PSMS of ISMS) . De focus is daarbij gericht op maatregelen die getroffen moeten worden op het terrein van beheer en beleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse documenten die beschikbaar zijn gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens (eerder College Bescherming Persoonsgegevens) en methodieken zoals ISO 27001.

 Wanneer?

Project Management Implementatie AVG is interessant:

  • Indien uw organisatie (nog) niet beschikt over een (compleet) beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens;
  • Wanneer u weet dat u wijzigingen moet doorvoeren, maar de juiste prioriteiten wil stellen; of
  • Als u stapsgewijs wil komen tot een compleet beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Belangrijk:

Met uw organisatie wordt tijdens dit traject gewerkt aan bewustwording en wordt ondersteund om de juiste maatregelen te treffen. De keuzes en inrichting wordt uitgevoerd door uw organisatie. Het is van belang dat resources beschikbaar zijn op de wijze die afgesproken wordt in het Plan van Aanpak. De bijbehorende planning is de planning van uw organisatie, het begeleiden de taak van DataProtection.Support.

Bel voor het maken van een afspraak!

© 2017 DataProtection.Support. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper