AVG Trainingen

Wat?

DataProtection.Support verzorgt trainingen om uw medewerkers inhoudelijk op de hoogte te brengen van de inhoud van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiernaast is het mogelijk om uw medewerkers te trainen op de vereiste processen en werkinstructies die in het kader van de AVG op hen van toepassing zijn. Na alle trainingen wordt getoetst of de medewerker de gewenste kennis eigen heeft gemaakt. Hierbij wordt in overleg met u bepaald welke kennis de medewerker zelf moet bezitten en welke kennis snel bereikbaar moet zijn.

Waarom?

Bescherming van persoonsgegevens vereist continue aandacht. Voor elke functie binnen uw organisatie is een rol weggelegd. Omdat het belangrijk is dat medewerkers het belang onderkennen van hun verantwoordelijkheid zijn kennis, vaardigheden en bewustzijn noodzakelijk. Trainingen zijn hierbij een middel om dit te bereiken. Naast klassikale bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van online oplossingen en opdrachten.

Wanneer?

AVG Trainingen zijn interessant:

  • Wanneer uw medewerkers kennis en bewustzijn rond de AVG moeten opdoen;
  • Op het moment dat privacybewustzijn geïntegreerd moet worden in afzonderlijke functies; of
  • Indien u wil toetsen of uw medewerkers voldoende kennis, vaardigheden en bewustzijn bezitten.

Belangrijk:

Er is geen erkende certificering op dit moment voor uw medewerkers. DataProtection.Support helpt uw organisatie om gedocumenteerd aan te kunnen tonen dat u bewustzijn en uitvoering rond privacy op alle niveaus heeft uitgevoerd.

 

Bel voor het maken van een afspraak!

© 2017 DataProtection.Support. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper