Welbepaalde uitdrukkelijke en gerechtvaardigde doeleinden

Onderstaand verduidelijking rond wat verstaan moet worden onder welbepaald, uitdrukkelijk en gerechtvaardigd.

Welbepaald en uitdrukkelijk omschreven houdt in dat er geen gegevens verzameld mogen worden zonder een precieze doelomschrijving. Dit moet formeel vooraf gedaan worden. Welbepaald in deze zin is dat de doeleinden duidelijk moeten zijn. Dus niet vaag of zo ruim dat het niets zegt.

Uitdrukkelijk omschreven betekent dat de doelstelling op papier (of digitaal) beschikbaar moet zijn. Dat gebeurde bijvoorbeeld in meldingen aan het College. Er kan sprake zijn van één hoofddoel met onderliggende nevendoelen, subdoelen of naast elkaar staande doelen. Per verzameling moeten doelen echter wel verenigbaar zijn. Datzelfde geldt voor nieuwe activiteiten die men wil uitvoeren op de gegevens.

Login Form

© 2017 DataProtection.Support. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper