Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet onbeperkt bewaart blijven. U moet daarom bewaartermijnen instellen. Een aantal zijn wettelijk bepaald maar u moet hier in andere gevallen zelf een beleid voor maken. Van belang hierbij is hoelang u de gegevens echt nodig hebt. Mogelijk is het geen probleem bepaalde gegevens te verwijderen of zo te wijzigen (pseudonimiseren) dat identificatie niet meer mogelijk is.

Houdt hierbij ook rekening met het risico dat verschillende bestanden met elkaar gecombineerd alsnog identificatie mogelijk maakt. Als voorbeeld zou u gespreksregistraties kunnen anonimiseren. Indien in dat bestand echter ook datum en tijd staat en een onverlaat dit combineert met uw telefoniebestanden, komt men achter het telefoonnummer. Op die manier is dan eenvoudig te achterhalen wie bij welke gespreksregistratie hoort.

Login Form

© 2017 DataProtection.Support. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper