Vrijelijke toestemming

Houdt hier rekening met dat indien toestemming de basis is waarop u rechtmatigheid claimt, deze toestemming vrijelijk gegeven moet zijn. Vrijelijk in dit geval betekent dat iemand geïnformeerd moet zijn en een keuze moet hebben. Indien een keuze mogelijke nadelige gevolgen kan hebben voor een persoon, is geen sprake van vrijelijke keuze.

Login Form

┬ę 2017 DataProtection.Support. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper